• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Đơn giá nhân công xây dựng

 

Công văn 58/BXD-KTXD năm 2017 xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình hầm lò do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 58/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/BXD-KTXD
V/v xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình hầm lò.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty than Mạo Khê - TKV

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2735/TMK - DAGĐMK ngày 05/6/2017 của Công ty than Mạo Khê - TKV đề nghị cho ý kiến về việc xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình hầm lò. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng.

2. Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, không phân biệt loại công trình. Quy định về cấp bậc, hệ số lương của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD chỉ bắt buộc áp dụng đối với các dự án phê duyệt sau thời điểm có hiệu lực của Thông tư.

Đối với các dự án phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư, chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư về việc vận dụng cấp bậc, hệ số lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và các quy định có liên quan để thực hiện.

3. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01/2015/TT-BXD thì thanh toán, quyết toán theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Công ty than Mạo Khê - TKV căn cứ hướng dẫn trên thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 27/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 58/BXD-KTXD

318

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
353897