• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Đào tạo nguồn nhân lực

 

Công văn 5838/BKHĐT-PTDN năm 2017 xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 5838/BKHĐT-PTDN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5838/BKHĐT-PTDN
V/v xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

n cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách, Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/08/2014 về hướng dẫn trợ giúp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào tình hình hoạt động, nhu cầu trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp của địa phương, tiến hành xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV năm 2018 cần tiếp tục tập trung nâng cao năng lực quản trị cho nhóm các DNNVV trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên (bao gồm cơ khí chế tạo; dệt may; da giầy, thiết bị điện tử; viễn thông và công nghệ thông tin; công nghệ phần mềm, nội dung số; công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghệ cao; sản phẩm từ công nghệ mới; chế biến, xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản; thủ công mỹ nghệ); các DNNVV bám theo chuỗi, cụm liên kết trong các ngành mà địa phương có thế mạnh (đã triển khai thực hiện trong năm 2016-2017). Trong kế hoạch đề nghị làm rõ khả năng cân đối nguồn từ ngân sách địa phương và đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương (thông qua các hoạt động đào tạo do các Trung tâm hỗ trợ DNNVV, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hoặc hoạt động do đơn vị được lựa chọn được cung cấp dịch vụ thực hiện).

Kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV năm 2018 đề nghị lập theo mẫu Phụ lục 3.1,3.2 Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC , gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp và Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) trước ngày 25/07/2017 để xem xét, thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí đào tạo năm 2017.

Bản mềm gửi về địa chỉ email: namth@mpi.gov.vn; t.nam.mpi@gmail.com và phamhoanghai86@.gmail.com.

Rất mong sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Cục TCDN);
- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT,PTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5838/BKHĐT-PTDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đặng Huy Đông
Ngày ban hành: 18/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5838/BKHĐT-PTDN

351

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
356845