• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn điện tử

 

Công văn 5893/TCT-DNL năm 2014 về đồng tiền ghi tại hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5893/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5893/TCT-DNL
V/v đồng tiền ghi tại hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2338/TCTHK-TCKT ngày 18/8/2014 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam nêu vướng mắc về đồng tiền hiển thị tại hóa đơn điện tử (vé điện tử) khi mua vé máy bay của Vietnam Airlines, sau khi báo cáo Bộ Tài chính và căn cứ ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 8903/NHNN-QLNH ngày 01/12/2014, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại điểm e Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về đồng tiền ghi trên hóa đơn như sau:

"Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ. . . "

Ủy Ban thường vụ Quốc Hội ban hành Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và Pháp Lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

Căn cứ quy định trên trường hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam bán vé máy bay cho khách hàng đối với trường hợp khách hàng mua vé qua Website thương mại điện tử thì đồng tiền ghi trên hóa đơn điện tử (vé điện tử) thực hiện theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối. Nếu có vướng mắc đề nghị Tổng công ty liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn.

Việc quy đổi nguyên tệ ra đồng Việt Nam để xác định doanh thu tính thuế trước ngày 01/01/2015 được thực hiện theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu theo quy định của pháp luật thuế liên quan. Từ ngày 01/01/2015 thực hiện theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, TCNH (BTC);
- BTC;
- Vụ CS, PC, KK&KTT; - TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL -2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Điều 16. Lập hóa đơn
...

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

...

e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong một số trường hợp thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13.
...

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 43 như sau:

“Điều 43. Đồng tiền xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước

Người nộp thuế xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của Chính phủ. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ hoặc người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nộp thuế bằng đồng Việt Nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.”.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5893/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5893/TCT-DNL

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262825