• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5894/TCHQ-TXNK năm 2013 xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5894/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5894/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Cửu Long.
(235-241 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 25/9/2013 của Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Cửu Long đề nghị hướng dẫn thực hiện xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong khi chờ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế sửa đổi, ngày 28/6/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 8356/BTC-TCHQ về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi. Đồng thời, ngày 10/9/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2013 và việc xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Điều 7 của Thông tư.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên, Cục Hải quan tỉnh, thành phố là nơi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan xử lý hồ sơ xác định trước mã số trên cơ sở văn bản đề nghị của Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các văn bản nêu trên và vấn đề của Công ty nêu để làm thủ tục xác định trước mã số theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Cửu Long biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5894/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5894/TCHQ-TXNK

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209576