• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán


 

Công văn 597/UBCK-VP phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Tải về Công văn 597/UBCK-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 597/UBCK-VP
V/v phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh
- SGDCK Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

 

UBCKNN đề nghị các SGDCK phối hợp TTLKCK rà soát toàn bộ các giao dịch trong thời gian gần đây, đặc biệt trong phiên ngày 21/2/2013, kịp thời báo cáo UBCKNN, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi tung tin đồn, đầu cơ trục lợi.

UBCKNN đề nghị các SGDCK, TTLKCK khẩn trương thực hiện và báo cáo Ủy ban.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP, (03b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Quang Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 597/UBCK-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước   Người ký: Nguyễn Quang Việt
Ngày ban hành: 22/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 597/UBCK-VP

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173929