• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 6002/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc phân loại mặt hàng “Cơ cấu cửa Barie tự động” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6002/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6002/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15082019 ngày 15/8/2019 của Công ty CP Phát triển thương mại và đầu tư Bắc Hải và báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 17561/HQHP-TXNK ngày 20/12/2019 về việc phân loại mặt hàng “Cơ cấu cửa Barie tự động”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Mặt hàng xem xét phân loại là Barie tự động (Automatic Barrier) hiệu Ditec (QIK7EH), cấu tạo chính gồm: động cơ, cơ cấu truyền động, bảng mạch điều khiển, cần chắn bằng nhôm. Barie có thể hoạt động một cách tự động hoặc điều khiển từ xa, thực hiện nâng hạ cần chắn để kiểm soát phương tiện lưu thông tại các tòa nhà, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, v.v. Mặt hàng nêu trên là thiết bị cơ điện dùng để điều khiển giao thông cho các điểm dừng đỗ, phù hợp phân loại vào nhóm 86.08, mã số 8608.00.20 (Quy tắc 1, 6).

Mặt hàng Barie tự động nêu trên về bản chất, cấu tạo, công dụng khác với “hệ thống đóng mở cửa tự động” được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 6207/TCHQ-TXNK ngày 08/7/2015 là các thiết bị giúp cửa, cổng hoạt động đóng mở (như trượt tới và lùi hay nâng hạ) một cách tự động. Do vậy, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi phân loại lưu ý làm rõ bản chất, cấu tạo, công dụng của hàng hóa để phân biệt và phân loại phù hợp.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Công ty CP Phát triển thương mại và đầu tư Bắc Hải (Số 105 ngõ 20, Đường Phú Minh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) (thay trả lời công văn số 15082019 ngày 15/8/2019);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6002/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 11/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6002/TCHQ-TXNK

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453905