• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 6052/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6052/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6052/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2679/HQHCM-GSQL ngày 07/8/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp thứ nhất và thứ hai nêu tại công văn số 2679/HQHCM- GSQL, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5855/TCHQ-GSQL ngày 04/10/2013 của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Riêng đối với trường hợp thứ ba nêu tại công văn số 2679/HQHCM-GSQL, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như vẫn đảm bảo công tác quản lý, giám sát và chính sách thuế của cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

a) Bước 1: Công ty Lập Phúc đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng “Khuôn máy ép nhựa” tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc nhà máy sản xuất (Chi cục HQ 1), tuy nhiên lô hàng chưa được thông quan.

b) Bước 2: Công ty TNHH Siamp tại Việt Nam đăng ký tờ khai tạm nhập tại Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp sử dụng hàng hóa tạm nhập (Chi cục HQ 2), tuy nhiên hàng hóa chưa hoàn thành thủ tục tạm nhập. Chi cục HQ 2 thông báo bằng văn bản cho Chi cục HQ 1 việc đã đăng ký tờ khai tạm nhập cho hàng hoá.

c) Bước 3: Trên cơ sở tờ khai tạm nhập nêu tại Bước 2, Chi cục HQ 1 hoàn thành thủ tục xuất khẩu cho lô hàng, thông báo bằng văn bản cho Chi cục HQ 2 về kết quả làm thủ tục hải quan;

d) Bước 4: Trên cơ sở kết quả làm thủ tục hải quan do Chi cục HQ 1 thông báo nêu tại bước 3, Chi cục HQ 2 hoàn thành thủ tục tạm nhập cho Công ty TNHH Siamp tại Việt Nam.

đ) Bước 5: Kết thúc thời hạn tạm nhập, Chi cục HQ 2 thực hiện thanh khoản theo quy định.

Việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa TN-TX thực hiện theo quy định.

2. Hồ sơ hải quan:

Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất và thanh khoản tạm nhập - tái xuất thực hiện theo quy định. Ngoài ra, trong hợp đồng thuộc bộ hồ sơ hải quan lô hàng xuất khẩu tại bước 1 phải có điều khoản hàng hóa được giao tại Việt Nam. Trong hồ sơ tạm nhập tại bước 2, hồ sơ thanh khoản tại bước 5 phải có hợp đồng thuê mượn, trong đó có điều khoản đối tác nước ngoài giao hàng hóa cho Công ty TNHH Siamp tại Việt Nam tại Việt Nam.

3. Về chính sách thuế, chính sách mặt hàng:

Chính sách thuế, chính sách mặt hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tạm nhập - tái xuất thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6052/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6052/TCHQ-GSQL

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210149