• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 6081/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6081/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6081/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 2872/HQHCM-TXNK ngày 20/8/2013 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về xử lý thuế GTGT của mặt hàng túi đặt ngực và mặt hàng chất làm đầy da liên quan đến công văn số 1989/BTC-TCT ngày 06/02/2013 và công văn số 6894/BTC-TCT ngày 30/5/2013 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Công văn số 6894/BTC-TCT ngày 30/5/2013, Bộ Tài chính có chỉ đạo: "giao Cục Hải quan, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế đối với trường hợp doanh nghiệp, khi xuất bán trong nước Công ty TNHH Thiết bị Y tế Trường Phát đã không tính thuế GTGT đầu ra và việc truy thu từ khách hàng là bất khả kháng thì không thực hiện điều chỉnh lại". Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả kiểm tra thực tế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNXK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6081/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6081/TCHQ-TXNK

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210218