• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 6100/BGDĐT-CTHSSV chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 6100/BGDĐT-CTHSSV
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6100/BGDĐT-CTHSSV
V/v Chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT (Thông tư số 26) ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mặc đồng phục và lễ phục của học sinh, sinh viên; Các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường đã chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, ở một số địa phương và nhà trường, việc tổ chức mặc đồng phục cho học sinh, sinh viên chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư 26, gây phiền hà, tốn kém cho gia đình học sinh, sinh viên và bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là vào dịp đầu năm học mới.

Để việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên được thực hiện đúng mục đích, giảm bớt khó khăn cho gia đình học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung sau đây:

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo:

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư 26, việc may, mặc đồng phục trong nhà trường phổ thông phải được sự đồng ý của Hội đồng trường và thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh. Không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục hàng ngày đến trường. Ở những nơi có điều kiện và Ban đại diện Cha mẹ học sinh đề nghị thì chỉ cần quy định học sinh chỉ mặc đồng phục một buổi/tuần vào ngày phù hợp. Mẫu đồng phục của nhà trường phải đơn giản, phù hợp lứa tuổi, ổn định, dễ tìm mua hoặc may và phải phù hợp với quy định tại Thông tư 26. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, cho phép gia đình học sinh tự mua sắm đồng phục học sinh theo mẫu của nhà trường. Tuyệt đối, không tự ý thay đổi mẫu đồng phục, nếu có thay đổi cần báo trước, được sự đồng thuận của phụ huynh trong trường; không bắt buộc học sinh may đồng phục mới vào đầu năm học.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, báo cáo gấp việc thực hiện Thông tư 26 với các nội dung cụ thể sau:

- Công tác chỉ đạo của các Sở Giáo dục trên địa bàn về việc mặc đồng phục trong năm học 2013 - 2014 theo Thông tư 26 (Gủi kèm theo văn bản chỉ đạo).

- Báo cáo kết quả công tác giám sát và kiểm tra việc thực hiện may, mặc đồng phục của các nhà trường theo đúng quy định của Thông tư 26 (việc họp thống nhất của Hội đồng trường, ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường, thông báo về mẫu mã đồng phục đến từng phụ huynh học sinh, quy định về thời gian mặc đồng phục, việc xử lý các vi phạm trong việc tổ chức mặc đồng phục cho học sinh,…).

- Các kiến nghị và đề xuất.

2. Đối với các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp:

Không bắt buộc học sinh, sinh viên phải mặc đồng phục khi đến trường. Nhà trường ban hành quy định cụ thể về trang phục của học sinh, sinh viên khi đến trường, đảm bảo sự nghiêm túc của môi trường giáo dục nhưng không gò bó, gây khó khăn cho học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu tại mục 1 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 20/9/2013.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội (điện thoại: 043.869.4916, 0983.92.5558; Email: ntmthu@moet.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6100/BGDĐT-CTHSSV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 06/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6100/BGDĐT-CTHSSV

331

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206564