• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 614/CT-TTHT năm 2015 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 614/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 614/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH L’OREAL Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng và 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0102289856

 

Trả lời văn bản số 031214 ngày 16/12/2014 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

…”

Về nguyên tắc khi lập hoá đơn địa chỉ của người mua phải ghi đầy đủ hoặc địa chỉ viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp của Công ty theo trình bày có địa chỉ trên giấy chứng nhận đầu tư là “Tầng 10, Toà nhà Vincom, số 45A, đường Lý Tự Trọng và số 72 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh” không thể ghi hết tại chỉ tiêu địa chỉ trên tờ hóa đơn thì Công ty có thể ghi rút gọn “Tầng 10, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1,TP.HCM”.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
30_821 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 614/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 19/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 614/CT-TTHT

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267101