• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6161/VPCP-CN năm 2020 về dự án khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6161/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6161/VPCP-CN
V/v dự án KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7643/BKHĐT-QLKKT ngày 17 tháng 10 năm 2019, liên quan đến Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang, căn cứ ý kiến các Bộ, ngành, địa phương tại cuộc họp ngày 09 tháng 7 năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Do nhiều nguyên nhân, Dự án kéo dài đã nhiều năm, trải qua nhiều thời kỳ, quy định của pháp luật có nhiều thay đổi, nên đến nay vướng mắc pháp lý liên quan đến Dự án vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhằm giải quyết vấn đề đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho UBND tỉnh Tiền Giang đưa Dự án vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang rà soát việc chấm dứt, thu hồi đất Dự án (xem xét kỹ báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang tại cuộc họp về trường hợp thu hồi đất), có ý kiến bằng văn bản về nội dung bồi thường tài sản trên đất đối với Dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào phương án giải quyết, không để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư.

- Trên cơ sở ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất phương án giải quyết, bao gồm hướng dẫn hoàn trả chi phí đã đầu tư vào Dự án (nếu phù hợp quy định của pháp luật), báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, CT, TC;
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước;
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng Công ty Xây lắp dầu khí VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục; các Vụ: TH, NN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN
(2), Ch. (8b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6161/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 29/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6161/VPCP-CN

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448660