• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu phế liệu

 

Công văn 6168/TXNK-CST năm 2019 xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công và hàng sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 6168/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6168/TXNK-CST
V/v xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của HĐGC, hàng SXXK

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Hiệp hội dệt may Việt Nam;
(Số 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Công ty dệt may khu vực miền Bắc;
(Lô 02, 9A tầng 3 tòa nhà ICT KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công và hàng sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của doanh nghiệp nêu trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 5845/BTC-TCHQ ngày 22/5/2019; Tổng cục Hải quan có công văn số 4344/TCHQ-TXNK ngày 01/7/2019, công văn số 7565/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2018 (số thứ tự 19 bảng tổng hợp nội dung vướng mắc) hướng dẫn về việc xlý thuế đối với phế liệu, phế phm của loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu. Đnghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để doanh nghiệp biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6168/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 11/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6168/TXNK-CST

316

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420015