• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 6183/TCHQ-GSQL năm 2013 lô hàng tạm nhập tái xuất quá thời gian lưu giữ tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6183/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6183/TCHQ-GSQL
V/v lô hàng TNTX quá thời gian lưu giữ tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty CP Intimex Việt Nam tại Đồng Nai.
(Đ/c: 81B, quốc lộ 51, Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 94/INT-CNĐN ngày 27/9/2013 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam tại Đồng Nai, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì "Hàng hóa tạm nhập tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá một trăm hai mươi ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Trường hợp cần kéo dài thời hạn thương nhân có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục đề nghị gia hạn; thời hạn gia hạn mỗi lần không quá ba mươi ngày và không quá hai lần gia hạn cho mỗi lô hàng tạm nhập tái xuất". Do vậy, tờ khai tạm nhập tái xuất số 03/NK/NTX/CL02 ngày 05/01/2012 đối với lô hàng Nhộng đông lạnh của doanh nghiệp đã quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam.

2. Theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước chuyên đề Quản lý hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập năm 2012 tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thì Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đã tiến hành xử phạt hành chính đối với hành vi không tái xuất hàng hóa đúng thời hạn và làm việc trực tiếp với Công ty từ ngày 14/5/2013. Theo đó, Công ty đã cam kết sẽ tái xuất hàng hóa trong tháng 6/2013. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện tái xuất hàng hóa.

Thực hiện các quy định về quản lý nhà nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty thực hiện tái xuất lô hàng Nhộng đông lạnh tại tờ khai số 03/NK/NTX/CL02 ngày 05/01/2012 đã quá hạn lưu giữ hàng hóa tại Việt Nam. Thời hạn tái xuất lô hàng là 15 ngày kể từ ngày Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời. Trường hợp không tái xuất được thì thực hiện thủ tục tiêu hủy theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.HCM (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 12. Tạm nhập tái xuất hàng hóa
...
2. Hàng hóa tạm nhập tái xuất được lưu lại tại Việt Nam không quá một trăm hai mươi ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Trường hợp cần kéo dài thời hạn thương nhân có văn bản gửi Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục đề nghị gia hạn; thời hạn gia hạn mỗi lần không quá ba mươi ngày và không quá hai lần gia hạn cho mỗi lô hàng tạm nhập tái xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6183/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6183/TCHQ-GSQL

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210521