• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế hàng tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6192/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6192/TCHQ-TXNK
V/v thuế hàng tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan An Giang

Trả lời công văn số 1741/HQAG-NV ngày 11/10/2013 của Cục Hải quan An Giang về xử lý thuế hàng tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề Cục Hải quan An Giang nêu đã được quy định tại khoản 2 Điều 168 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013: "Các nội dung về quản lý thuế đã được quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì thực hiện theo thời điểm có hiệu lực của Luật (ngày 1/7/2013)."

Đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan An Giang được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6192/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6192/TCHQ-TXNK

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210522