• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 6205/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6205/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6205/TCHQ-TXNK
V/v thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Jeil Phú Thọ.
(Lô số 4, KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ)

 

Trả lời công văn số 161/CV-JE/PT ngày 16/10/2013 của Công ty TNHH Jeil Phú Thọ về việc đề nghị không truy nộp thuế bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính thì người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì để đóng góp sản phẩm thuộc đối tượng được hoàn lại tiền thuế và không truy nộp thuế theo quy định tại Điều 1 Thông tư này phải hoàn tất hồ sơ và nộp trước ngày 30/6/2013 cho cơ quan hải quan nơi đã khai, nộp thuế để cơ quan hải quan xem xét hoàn thuế bảo vệ môi trường.

Đối chiếu với quy định nêu trên, Công ty TNHH Jeil Phú Thọ đã không hoàn tất và nộp hồ sơ theo đúng thời hạn quy định. Do đó, trường hợp của công ty không được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 30/2013/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Jeil Phú Thọ được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện
...
2. Người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì để đóng gói sản phẩm thuộc đối tượng được hoàn lại tiền thuế và không truy nộp thuế theo quy định tại Điều 1 Thông tư này:
...
b) Hoàn tất hồ sơ và nộp trước ngày 30/6/2013 cho cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan nơi đã khai, nộp thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6205/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6205/TCHQ-TXNK

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210624