• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 6289/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng “máy rửa cao áp UNIVERSAL AQT 125, hiệu Bosch” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6289/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6289/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 06/09/2017 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có công văn số 2678/HQHCM-TXNK hướng dẫn các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về phân loại mặt hàng “máy rửa cao áp UNIVERSAL AQT 125, hiệu Bosch”.

Trong quá trình giải quyết vướng mắc phân loại đối với mặt hàng “Máy xịt rửa xe” nhập khẩu và làm thủ tục Hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 9659/TXNK-PL ngày 11/09/2020 đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo đặc điểm mặt hàng “máy rửa cao áp UNIVERSAL AQT 125, hiệu Bosch”, nêu rõ lý do, cơ sở phân loại, áp mã số cho mặt hàng và gửi kèm tài liệu, hồ sơ liên quan.

Ngày 15/09/2020 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có công văn báo cáo số 2678/HQHCM-TXNK, tuy nhiên báo cáo chưa đầy đủ thông tin đặc điểm của mặt hàng “máy rửa cao áp UNIVERSAL AQT 125, hiệu Bosch”, như cấu tạo, chức năng.

Ngày 21/09/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6193/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn phân loại “Máy xịt rửa xe” thuộc mã số 8424.20.19. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tham khảo công văn số 6193/TCHQ-TXNK nêu trên của Tổng cục Hải quan, căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu đặc điểm thực tế hàng hóa nhập khẩu để kiểm tra, xác định mã số phù hợp cho “máy rửa cao áp UNIVERSAL AQT 125, hiệu Bosch” nêu trên theo đúng quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(My) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6289/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 25/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6289/TCHQ-TXNK

32

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455238