• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xã thôn đặc biệt khó khăn


 

Công văn 629/UBDT-CSDT năm 2020 về xác định địa bàn thực hiện chế độ, chính sách do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 629/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 629/UBDT-CSDT
V/v xác định địa bàn thực hiện chế độ, chính sách

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an

Phúc đáp Công văn số 4354/X01-P7 ngày 27/3/2020 của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an về việc xác định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP , Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Các xã khu vực III, các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ đang có hiệu lực thi hành. Việc áp dụng các chính sách đối với các xã khu vực III, các thôn đặc biệt khó khăn có tên trong danh sách kèm theo các Quyết định nêu trên được thực hiện đến khi hết hiệu lực, có văn bản thay thế hoặc quy định không được thụ hưởng chính sách tại văn bản khác của cấp có thẩm quyền (nếu có).

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc, đề nghị Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an nghiên cứu, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3bản).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Bùi Văn Lịch

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 629/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Bùi Văn Lịch
Ngày ban hành: 28/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 629/UBDT-CSDT

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445577