• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6382/BKHĐT-KTCN năm 2013 về thuế nhập khẩu linh kiện, vật tư của Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 6382/BKHĐT-KTCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6382/BKHĐT-KTCN
V/v góp ý kiến về thuế nhập khẩu linh kiện, vật tư của Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phúc đáp công văn số 4347/VINACOMIN-KT ngày 16/8/2013 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc áp dụng miễn thuế nhập khẩu đối với các chi tiết linh kiện, vật tư của Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng (danh mục chi tiết linh kiện, vật tư nhập khẩu đồng bộ thuộc Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng kèm theo công văn số 6144/BCT-CNNg ngày 11/7/2013 của Bộ Công Thương), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo ý kiến xác nhận của Bộ Công Thương tại công văn số 6144/BCT-CNNg ngày 11/7/2013 và giải trình của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại công văn số 3600/VINACOMIN-KT ngày 9/7/2013 và công văn số 4347/VINACOMIN-KT ngày 16/8/2013 thì các chi tiết linh kiện, vật tư được gia công định hình, sản xuất theo tiêu chuẩn thiết kế, đồng bộ với dây chuyền thiết bị để hình thành tài sản cố định của gói thầu EPC Nhà máy alumin và nếu các chi tiết linh kiện, vật tư nêu trên chế tạo trong nước sẽ không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tính đồng bộ của Dự án.

Trong trường hợp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với ý kiến của Bộ Công Thương là các chi tiết linh kiện, vật tư nhập khẩu đồng bộ thuộc Dự án bôxit Tân Rai, Lâm Đồng nêu trên có thể xem xét như loại trong nước chưa sản xuất được vì nếu sản xuất trong nước thì sẽ không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tính đồng bộ của Dự án. Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xác nhận này.

Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công thương;
- Lưu VT, Vụ KTCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6382/BKHĐT-KTCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 29/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6382/BKHĐT-KTCN

400

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209993