• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 646/HĐND-VP năm 2016 đính chính Nghị quyết 104/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 646/HĐND-VP
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 646/ND-VP
V/v đính chính Nghị quyết số 104/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Do sơ xuất trong khâu đánh máy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 về đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Võ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch.

Về nội dung giới hạn đoạn đường đặt tên đồng chí Nguyễn Cơ Thạch như sau:

Tại Khoản 3, Điều 1 viết là: “đoạn từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Thủ Thiêm 2”

Nay xin sửa lại là: “đoạn từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Thủ Thiêm 4”

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TP
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 646/HĐND-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 16/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/10/2016   Số công báo: Từ số 127 đến số 128
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 646/HĐND-VP

370

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326319