• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 6532/VPCP-KGVX năm 2013 Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo nhân lực với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6532/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6532/VPCP-KGVX
V/v Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo nhân lực với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Công Thương.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2747/LĐTBXH-TCDN ngày 26 tháng 7 năm 2013 về việc tổ chức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo nhân lực trong khuôn khổ Chương trình "Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam", Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương khẩn trương trao đổi, thống nhất với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam về nội dung Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo nhân lực; về đại diện các bên liên quan ký Biên bản và thời gian ký cụ thể trong tháng 8 năm 2013, báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: NG, KHĐT;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- HIệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Phòng 602, Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTCP, các Vụ: QHQT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6532/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6532/VPCP-KGVX

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203940