• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 6562/TCHQ-PC năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6562/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6562/TCHQ-PC
V/v xử phạt VPHC đối với TKXK tại chỗ đã hoàn thành nhưng chưa có TKNK đối ứng

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 2395/HQBD-CBL&XL ngày 26/8/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng. Sau khi xem xét nội dung công văn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”.

Căn cứ vào quy định nêu trên và quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 và Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đối chiếu với hồ sơ vụ việc để giải quyết theo quy định đối với trường hợp doanh nghiệp đã mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ nhưng chưa có tờ khai nhập khẩu đối ứng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...

2. Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6562/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 09/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6562/TCHQ-PC

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455709