• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số hàng hóa


 

Công văn 6675/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6675/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6675/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần sản xuất và phát triển Minh Anh.
(Khu 7, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị xác định trước mã số số 01/ĐN-CT/2020 ngày 06/10/2020 kèm mẫu hàng của Công ty cổ phần sản xuất và phát triển Minh Anh cho mặt hàng “Bột Sany”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Đối chiếu với quy định nêu trên, hồ sơ xác định trước mã số của Công ty chưa cung cấp tài liệu kỹ thuật nên không đủ cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty.

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên kèm mẫu hàng để Công ty hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần sản xuất và phát triển Minh Anh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (Hồng-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố hoặc chưa có chức năng đáp ứng yêu cầu truyền nhận thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư này, người khai hải quan và cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục có liên quan trên hồ sơ giấy.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6675/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 15/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6675/TCHQ-TXNK

54

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456663