• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 6701/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 6701/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6701/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sn xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công b Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 161 được nhập khu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
-
Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Phòng QLKDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (
ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 161 ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 6701/QLD-ĐK ngày 13/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT

Tên thuốc
(1)

SĐK
(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(3)

Tên NSX
(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối....)
(5)

Tiêu chuẩn dược chất
(6)

Tên NSX nguyên liệu
(7)

Địa chỉ NSX nguyên liệu
(8)

Nước sản xuất
(9)

1

Amnol

VD-30147-18

27/03/2023

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Cilnidipine

TCCS

Unique Chemicals

Plot No. 5, Phase IV GIDC, Panoli 394 116, Gujarat, Ấn Độ

n Độ

2

Amnol

VD-30148-18

27/03/2023

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Cilnidipine

TCCS

Unique Chemicals

Plot No. 5, Phase IV GIDC, Panoli 394 116, Gujarat, Ấn Độ

Ấn Độ

3

Biovacor

VD-30149-18

27/03/2023

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Pravastatin sodium

USP 38

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, Debrecen H-4042, Hungary

Hungary

4

Heragaba

VD-30150-18

27/03/2023

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Gabapentin

USP 38

Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd

Nanyang Economy Development Zone, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang Province, Trung Quốc

Trung Quốc

5

Stavacor

VD-30151-18

27/03/2023

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Pravastatin sodium

USP 38

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, Debrecen H-4042, Hungary

Hungary

6

Stavacor

VD-30152-18

27/03/2023

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Pravastatin sodium

USP38

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13. Debrecen H-4042, Hungary

Hungary

7

Telblock

VD-30153-18

27/03/2023

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Telmisartan

USP38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd

Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024, Trung Quốc

Trung Quốc

8

Telblock

VD-30154-18

27/03/2023

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Telmisartan

USP38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Xunqiao, Linhai, Zhejiang 31 7024. Trung Quốc

Trung Quc

9

Vardelena

VD-30155-18

27/03/2023

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Vardenafil hydrochloride trihydrate

EP 8.2

Rakshit Pharmaceuticals Limited.

Plot number 68/A, JN Pharmacity, Parawada Mandal, Visakhapatnam, AP, Ấn Độ

Ấn Độ

10

Mife 200

QLĐB-690-18

27/03/2021

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Mifepristone (dạng micronised)

CP2010

Zhejiang Xianju Junye Pharmaceutical Co., Ltd

No.1 Lingxiu Road, Xianju Modern Industrial Centralization Zone, Xianju, Zhejiang, China

Trung Quốc

11

Topflovir

QLĐB-677-18

27/03/2021

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Tenofovir disoproxil fumarate

TCCS

Aurobindo Pharma Limited

Unit-XI, Sy No. 1/22, 2/1 to 5,6 to 18,61 to 69, Pydibhimavaram Mandal, Srikakulam Dist, Andhra Pradesh, India

n Độ

12

Uloxoric

QLĐB-688-18

27/03/2021

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Febuxostat

TCCS

Precise Chemipharma Pvt Ltd.

Plot No-C-384, TTC Industrial Area. M I.D.C, Village Pawne, Navi Mumh -400 703, India

Ấn Độ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6701/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 13/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6701/QLD-ĐK

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380759