• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Công văn 673/VPCP-ĐMDN năm 2016 về chuyển giao Trường Trung học Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin III do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 673/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/VPCP-ĐMDN
V/v: chuyển Trường Trung học BCVT và công nghệ thông tin III

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (các công văn: 45/TTr-BTTTT ngày 22 tháng 10 năm 2015 và số 4081/BTTTT-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2015) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc chuyển giao Trường Trung học Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin III từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chưa chuyển Trường Trung học Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin III về Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét việc điều chuyển sau khi Bộ Nội vụ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10978/VPCP-TCCV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTTH, TCCV;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 673/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 28/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 673/VPCP-ĐMDN

2.425

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301815