• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Mã HS

 

Công văn 6732/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc khai báo mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6732/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6732/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc khai báo mã HS

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sợi bông dệt VHP.
(Đ/c: Số 30 Lô F, đường số 5, Khu dự án Bella Vista, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 18/VHP ngày 04/9/2018 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sợi bông dệt VHP (Công ty) về việc vướng mắc khai báo mã HS. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6122/TCHQ-GSQL ngày 18/10/2018 gửi Cục Hải quan tỉnh Long An và Công ty về việc khai báo mã số hàng hóa. Đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6122/TCHQ-GSQL nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sợi bông dệt VHP biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-Th
y (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6732/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 16/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6732/TCHQ-TXNK

327

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400412