• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoáng sản


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 679/BCT-CN năm 2019 về xuất khẩu quặng sắt limonit mỏ Quý Xa của các doanh nghiệp do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 679/BCT-CN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/BCT-CN
V/v xuất khẩu quặng sắt limonit mỏ Quý Xa của các doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Công ty Cổ phần Vương Anh.

Bộ Công Thương nhận được Văn bản số 02/CV-VP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và Văn bản số 09/TVA-XNK ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Công ty Cổ phần Vương Anh kiến nghị Bộ Công Thương cho phép xuất khẩu quặng sắt limonit có nguồn gốc từ mỏ Quý Xa, các doanh nghiệp đã mua của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) năm 2018 nhưng không tiêu thụ được trong nước, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chấp thuận cho các doanh nghiệp xuất khẩu quặng sắt limonit mỏ Quý Xa (quy khô), hàm lượng ≥ 54%Fe theo các hợp đồng mua quặng sắt với VTM trong năm 2018, khối lượng cụ thể như sau:

- Công ty CP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát: 70.000 tấn.

- Công ty CP Vương Anh: 70.000 tấn.

Các quy định khác về xuất khẩu khoáng sản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương; định kỳ các doanh nghiệp báo cáo Bộ Công Thương về kết quả thực hiện; doanh nghiệp phải ưu tiên bán trong nước khi các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu.

2. Để việc xuất khẩu đạt mục tiêu đề ra, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ xuất khẩu quặng sắt của các doanh nghiệp, đảm bảo việc xuất khẩu đúng chủng loại, khối lượng, chất lượng và nguồn gốc quặng sắt nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Tổng cục Hải quan;
- Sở Công Thương Lào Cai;
- Lưu: VT, CN (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 679/BCT-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 28/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 679/BCT-CN

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406328