• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6841/BTC-HCSN năm 2014 về trích, nộp kinh phí công đoàn trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 6841/BTC-HCSN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6841/BTC-HCSN
V/v trích, nộp kinh phí công đoàn trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 04/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, trong đó Điều 3 quy định: “Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”;

Tại Điều 5 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn quy định chi tiết về tài chính công đoàn quy định mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn như sau: “Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội…”.

Theo quy định nêu trên thì khoản phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được làm căn cứ để trích, nộp kinh phí công đoàn. Tuy nhiên, theo phản ánh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì một số cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa thu được kinh phí công đoàn trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo do cơ quan tài chính chưa bố trí kinh phí. Để thống nhất việc trích, nộp kinh phí công đoàn, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập (thuộc đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP) và bố trí kinh phí để các đơn vị có nguồn trích nộp kinh phí công đoàn theo đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- KBNN, LĐLĐ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Vụ: NSNN, Pháp chế, KBNN;
- Lưu: VT, HCSN (200b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Điều 3. Mức phụ cấp

Nhà giáo đủ 5 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này, quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học-kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Nguồn đóng kinh phí công đoàn

1. Đối với cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ nguồn đóng kinh phí công đoàn và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

2. Đối với cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, ngân sách nhà nước bảo đảm nguồn đóng kinh phí công đoàn tính theo quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Phần kinh phí công đoàn phải đóng còn lại, đơn vị tự bảo đảm theo quy định tại Khoản 3 và 4 Điều này.

3. Đối với doanh nghiệp và đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khoản đóng kinh phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ.

4. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị còn lại, khoản đóng kinh phí công đoàn được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6841/BTC-HCSN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 26/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6841/BTC-HCSN

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233889