• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 68696/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 68696/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68696/CT-TTHT
V/v chính sách thuế TNDN, TNCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên
(Địa chỉ: Nhà số 1 khu Biệt thự Hồ Tây, đường Đặng Thai Mai, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, TP. Hà Ni - MST: 0101516344

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 476/CV-CTHT đề ngày 14/7/2020 của Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế TNDN, TNCN đối với khoản chi phí môi giới cho cá nhân. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 67180/CT-TTHT ngày 20/7/2020 trả li Công ty. Đề nghị Công ty nghiên cứu các cơ sở pháp lý có liên quan và tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy đnh.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 6 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Phòng TKT6;
-
Lưu: VT, TTHT(6;3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68696/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 23/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 68696/CT-TTHT

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448881