• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6931/VPCP-QHQT năm 2013 về ký Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6931/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6931/VPCP-QHQT
V/v: ký Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai mới

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 127/TTr-NHNN ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc ký Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai mới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai mới thay thế cho Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai đã ký và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 3 năm 2010.

2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng ký kết Thỏa thuận nêu trên với các nước ASEAN+3.

3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận trên ngay sau khi có hiệu lực.

4. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: KTTH, PL, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b). ĐH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6931/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6931/VPCP-QHQT

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204947