• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6962/BYT-TB-CT năm 2016 đính chính quyết định cấp số đăng ký sinh phẩm chẩn đoán invitro do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 6962/BYT-TB-CT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6962/BYT-TB-CT
V/v đính chính quyết định cấp số đăng ký sinh phm chẩn đoán invitro

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công ty Cổ phần Á Châu

 

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-BYT ngày 08/4/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành vắc xin và sinh phẩm y tế đợt 31 họp ngày 12/5/2016;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Á Châu ngày 06/7/2016;

Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) thông báo điều chnh một số nội dung trong Quyết định số 2671/QĐ-BYT ngày 17/6/2016 về việc ban hành danh mục 80 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đt 31 như sau:

Sinh phẩm chẩn đoán invitro HIV ½ Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Strip/Device (Serum/Plasma) Số đăng ký: SPCĐ-TTB-0219-16, do Công ty cổ phần Á Châu đăng ký:

Trong Quyết định tên sản phẩm là “HIV ½ Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Strip/Device (Serum/Plasma)”

Đính chính tên sản phẩm là “HIV ½ Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Strip/Device (Whole blood/Serum/Plasma)”

Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưng (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý dược, Cục Y tế dự phòng, Cục phòng chống HIV-AIDS, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế;
- Viện Vệ sinh dịch t Trung ương, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Website của Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT (4 bản).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ
Nguyễn Minh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6962/BYT-TB-CT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày ban hành: 20/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6962/BYT-TB-CT

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326959