• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 6998/BCT-HC năm 2013 nhập khẩu hóa chất để phục vụ sản xuất do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 6998/BCT-HC
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6998/BCT-HC
V/v: nhập khẩu hóa chất để phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử MEIKO Việt Nam

Trả lời Công văn không số ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Công ty xin cấp phép nhập khẩu hóa chất để phục vụ trực tiếp sản xuất, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 và Thông tư số 10/2006/TT-BCN ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma túy, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), Bộ Công Thương cho phép Công ty TNHH Điện tử MEIKO Việt Nam được nhập khẩu 120 lít hóa chất KG-511 có chứa phosphoric acid (30-40%) theo Invoice No MEV-130729 ngày 29 tháng 6 năm 2013 ký với JX Metals Trading Co., Ltd., (Japan) để phục vụ trực tiếp sản xuất như đề nghị của Công ty.

Công ty chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hóa chất trên theo các quy định hiện hành của Nhà nước về xuất, nhập khẩu và bảo vệ môi trường.

Yêu cầu Công ty trực tiếp liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn các thủ tục nhập khẩu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT, HC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT
Phùng Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6998/BCT-HC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Phùng Hà
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6998/BCT-HC

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204366