• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo


 

Công văn 7121/VPCP-V.I năm 2020 tố cáo hành vi gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7121/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7121/VPCP-V.I
V/v đơn tố cáo và phản ánh của báo chí về tố cáo của Công ty CP Yên Phước (tỉnh Thái Nguyên)

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tỉnh ủy Thái Nguyên;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Công ty Cổ phần Yên Phước (địa chỉ: xóm Nhất Trí, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) có các đơn đề ngày 05 tháng 7 năm 2020 và ngày 03 tháng 8 năm 2020 gửi Thủ tướng Chính phủ tố cáo một số vi phạm của các ông: Lê Kim Phúc, Bí thư Huyện ủy Đại Từ; Phạm Quang Anh, Chủ tịch và Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời, Báo Thanh tra có một số bài viết phản ánh một số vấn đề liên quan đến nội dung tố cáo nêu trên (đơn, tài liệu và các bài báo sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

- Đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, giải quyết các nội dung đơn tố cáo của Công ty cổ phần Yên Phước đối với Bí thư Huyện ủy Đại Từ theo thẩm quyền.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các nội dung đơn tố cáo của Công ty cổ phần Yên Phước đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ và phản ánh của báo chí về các vấn đề liên quan để giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo đến các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Cty CP Yên Phước (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, Cổng TTĐT, các Vụ: CN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7121/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 27/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thông tin báo chí, xuất bản, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7121/VPCP-V.I

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451425