• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 7181/BCT-XNK năm 2013 thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP và dán tem rượu nhập khẩu bán hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 7181/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7181/BCT-XNK
V/v thực hiện Nghị định 94/2012/NĐ-CP và dán tem rượu NK bán hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tiếp theo công văn số 5094/BCT-XNK ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương trả lời quý Tổng cục về công văn số 1027/TCHQ-GSQL ngày 27 tháng 02 năm 2013 và công văn số 2537/TCHQ-GSQL ngày 13 tháng 5 năm 2013 về một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

I. Về Giấy chỉ định, giấy ủy quyền của chính hãng sản xuất kinh doanh (Giấy chỉ định, giấy ủy quyền) tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rượu:

1. Giấy chỉ định, giấy ủy quyền được thể hiện là một trong các loại giấy tờ sau:

a. Hợp đồng đại lý ký giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu đó.

b. Hợp đồng phân phối ký giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu đó.

c. Giấy ủy quyền, giấy chỉ định do thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu đó, cấp cho thương nhân Việt Nam.

Giấy chỉ định, giấy ủy quyền áp dụng cả trong trường hợp Công ty con nhập khẩu rượu từ Tập đoàn, Công ty mẹ hoặc Công ty nhập khẩu từ Công ty thành viên khác cùng Tập đoàn,

2. Trường hợp thương nhân nhập khẩu không có giấy tờ nêu tại điểm 1 nêu trên do thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu không ủy quyền, ký hợp đồng đại lý phân phối tại Việt Nam thì thương nhân nhập khẩu phải nộp các chứng từ sau:

a. Giấy xác nhận từ thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu xác nhận không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý phân phối, bao gồm:

- Giấy tờ nêu rõ thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý, phân phối Việt Nam.

- Hợp đồng hoặc các giấy tờ chứng minh thương nhân nước ngoài sở hữu hợp pháp nhãn hiệu rượu ủy quyền hoặc chỉ định cho nhà phân phối sản phẩm của mình tại khu vực, trong đó có Việt Nam.

b. Hợp đồng đại lý hoặc hợp đồng phân phối hoặc giấy chỉ định được ký kết hoặc được cấp bởi thương nhân nước ngoài có quyền phân phối sản phẩm đó tại khu vực, trong đó có Việt Nam.

II.  Về dán tem rượu bán hàng miễn thuế

Rượu nhập khẩu vào khu phi thuế quan để bán hàng miễn thuế theo quy định cho khách tham quan du lịch phải được dán tem miễn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương và đề nghị quý Tổng cục hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Các Vụ: PC, CNN;
- Lưu: VT, XNK, huongnth.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Điều 20. Nhập khẩu rượu

...

7. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế. Ngoài các chứng từ xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định, thương nhân nhập khẩu phải xuất trình thêm Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Chính sách thuế đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

...

3. Các mặt hàng là thuốc lá, bia, rượu, bia, hàng điện máy bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem “VIETNAM DUTY NOT PAID” do Bộ Tài chính phát hành. Bộ Tài chính quy định cụ thể vị trí dán tem “VIETNAM DUTY NOT PAID” đối với các mặt hàng nêu trên. Các mặt hàng khác không phải dán tem.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7181/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7181/BCT-XNK

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204602