• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 7193/VPCP-KTN năm 2013 triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7193/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7193/VPCP-KTN
V/v triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội có công văn số 504/GELE-ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi các Bộ, địa phương đề xuất về việc triển khai đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Về việc này Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5769/VPCP-QHQT ngày 16 tháng 7 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, QHQT, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7193/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 28/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7193/VPCP-KTN

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205787