• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 721/TCHQ-TXNK năm 2016 áp dụng thông báo xác định trước mã số Thức uống năng lượng E+ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 721/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 721/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thông báo xác định trước mã s

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.
(Ô s 2, tầng M, tòa nhà Sông Hồng, s 165 Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/2015/ISAGENIX-CV ngày 17/8/2015 của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về quyền hoàn thuế nhập khẩu đối với sai sót trong tờ khai hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xác định trước mã số theo Đơn đề nghị xác định trước mã số ngày 29/4/2015 của Công ty TNHH Isagenix Việt Nam cho mặt hàng “Thức uống năng lượng E+”, Tổng cục Hải quan đã có Thông báo kết quả xác định trước mã số số 6144/TB-TCHQ ngày 03/7/2015, phân loại mặt hàng vào mã số 2202.10.90.

Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định: văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số có hiệu lực tối đa không quá 03 năm kể từ ngày Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành.

Căn cứ quy định nêu trên, Thông báo số 6144/TB-TCHQ không có hiệu lực áp dụng đối với các lô hàng mà Công ty nhập khẩu trước thời hạn hiệu lực của thông báo này. Việc phân loại mặt hàng “Thức uống năng lượng E+” được phân loại và áp dụng mức thuế theo mã số tại Thông báo 6144/TB-TCHQ kể từ ngày thông báo này có hiệu lực.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Isagenix Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Điều 24. Thủ tục xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan
...

6. Hiệu lực của văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan:

a) Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan có hiệu lực tối đa không quá 03 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành. Riêng văn bản thông báo kết quả xác định trước mức giá có hiệu lực trực tiếp đối với lô hàng được xác định trước mức giá;

b) Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan không có hiệu lực áp dụng trong trường hợp hàng hóa hoặc hồ sơ thực tế xuất khẩu, nhập khẩu khác với mẫu hàng hóa hoặc hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;

c) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành văn bản hủy bỏ văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan trong trường hợp phát hiện hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan do tổ chức, cá nhân cung cấp không chính xác, không trung thực;

d) Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan chấm dứt hiệu lực trong trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 721/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 26/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 721/TCHQ-TXNK

2.356

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301849