• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 7250/BCT-XNK năm 2013 giám định hàng hóa xuất nhập khẩu đặc thù do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 7250/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7250/BCT-XNK
V/v giám định hàng hóa xuất nhập khẩu đặc thù

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ Công Thương nhận được công văn số 3900/TCHQ-GSQL của Quý Tổng cục xin ý kiến về việc giám định hai mặt hàng phốt pho vàng và khí công nghiệp hóa lỏng Argon (hàng hóa xuất nhập khẩu đặc thù). Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động giám định thương mại

Theo pháp luật hiện hành, Bộ Công Thương có thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh giám định thương mại đối với những nội dung cụ thể quy định tại Điều 4 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết Luật Thương mại và kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và Điều 4 Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.

Liên quan đến việc quản lý, đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực giám định của tổ chức giám định đối với những mặt hàng cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện "hướng dẫn và quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định" theo điểm c Khoản 9 Điều 2 Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Giám định mặt hàng Phốt pho vàng và Khí công nghiệp hóa lỏng Argon

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc đối với vấn đề giám định hàng hóa đặc thù, Bộ Công Thương cung cấp thông tin về các tổ chức (tên tổ chức, địa chỉ, điện thoại liên hệ) có khả năng giám định được những mặt hàng đặc thù nêu trên để quý Tổng cục tham khảo. Cụ thể như sau:

2.1. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

- Địa chỉ: Nhà E, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- Điện thoại: (84-4) 38.361.399;

- Fax: (84-4) 38.361.199.

2.2. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2

- Địa chỉ: số 97 Lý Thái Tổ và số 2 Ngô Quyền, Đà Nẵng;

- Điện thoại: (0511) 3.833.009/ (0511) 3.848.376;

- Fax: (0511) 3.820.868/ (0511) 3.910.064.

2.3. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

- Địa chỉ: 49 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Điện thoại: (84-4) 38.294.274;

- Fax: (84-8) 38.293.012.

2.4. Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

- Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Điện thoại: (84-4) 39.433.840;

- Fax: (84-4) 39.433.844.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương về vấn đề giám định hàng hóa đặc thù, gửi quý Tổng cục tham khảo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&CN;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Vụ: PC, KHCN;
- Cục Hóa chất;
- Lưu: VT, XNK (01).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Điều 4. Thẩm quyền quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

1. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại với các nội dung quản lý cụ thể sau đây:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

b) Hướng dẫn và kiểm tra các Sở Thương mại (Sở Thương mại Du lịch) trong việc đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

c) Trực tiếp kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại khi cần thiết;

d) Xây dựng hệ thống thông tin để quản lý thống nhất việc đăng ký con dấu nghiệp vụ của các thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đăng ký kinh doanh hướng dẫn thực hiện việc đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại theo quy định tại Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

1. Bãi bỏ điểm b và d khoản 1 Điều 4; khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; điểm d khoản 1 Điều 19 và Điều 22 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP.

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 4 như sau:

“3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân đăng ký kinh doanh trong phạm vi quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

...

9. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

...

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và quản lý về ghi nhãn hàng hóa trên phạm vi cả nước; hướng dẫn và quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định; chủ trì thực hiện chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; thực hiện các thỏa thuận và điều ước quốc tế về việc thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7250/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 14/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7250/BCT-XNK

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204677