• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 7262/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý nợ thuế của Công ty thuốc lá Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7262/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7262/VPCP-KTTH
V/v xử lý nợ thuế ca Công ty thuốc lá Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12348/BTC-TCHQ ngày 04 tháng 9 năm 2014 về việc giải quyết nợ thuế, nợ phạt của Công ty thuốc lá Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về việc Công ty thuốc lá Đà Nng sử dụng chứng từ giả để nhập khẩu thuốc lá trong năm 2007, yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về việc thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với số thuốc lá lá của Công ty thuốc lá Đà Nẵng nhập khẩu trong năm 2007, giao Bộ Tài chính xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quang Thắng, Trợ TTgCP, các Vụ: TH, V.I; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7262/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 18/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7262/VPCP-KTTH

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249986