• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Công văn 730/TCLN-CTVN năm 2014 tăng cường quản lý cơ sở nuôi gấu do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Tải về Công văn 730/TCLN-CTVN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/TCLN-CTVN
V/v tăng cường quản lý các cơ sở nuôi gấu

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Trong thời gian gần đây, một số trại nuôi động vật hoang dã hung dữ nói chung và trại nuôi gấu nói riêng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn theo quy định, đe dọa đến tính mạng, an toàn của người dân, gây ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng, đặc biệt một số cơ sở để gấu gây thương tích cho người như một số trường hợp tại các tỉnh Phú Thọ và Quảng Ninh. Việc quản lý các cơ sở này có nơi còn buông lỏng, thiếu kiểm tra thường xuyên, hiện tượng vi phạm các quy định về quản lý vật nuôi như trích hút mật gấu, buôn bán sử dụng động vật hoang dã và các sản phẩm của chúng diễn biến phức tạp ở một số địa phương.

Để ngăn chặn có hiệu quả những rủi ro trong hoạt động nuôi động vật hoang dã hung dữ nói chung và gấu nói riêng, thực thi nghiêm những quy định của pháp luật về quản lý các trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài hoang dã, Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện một số nội dung sau:

1. Kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ, đặc biệt là các cơ sở nuôi gấu trên địa bàn; Kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của những cơ sở nuôi gấu không đảm bảo tiêu chuẩn chuồng/ trại nuôi theo quy định tai Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ; Tổ chức di dời các cơ sở nuôi gấu ra khỏi khu dân cư, trước mắt là các cơ sở không đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về điều kiện nuôi, tiêu chuẩn chuồng/ trại nuôi, các hành vi vi phạm pháp luật khác như: trích hút mật, mua, bán, vận chuyển gấu và các sản phẩm của gấu trái với quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi, quản lý hoạt động nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã và Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCLN ngày 07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã.

4. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động nuôi động vật hoang dã nói chung và nuôi gấu nói riêng, trong đó tập trung vào điều kiện và tiêu chuẩn chuồng/ trại nuôi theo quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi; Nâng cao nhận thức về nguy cơ mất an toàn trong chăn nuôi các loài hung dữ nói chung và gấu nói riêng đến chủ nuôi và cộng đồng.

5. Yêu cầu tất cả các chủ nuôi động vật hoang dã hung dữ, đặc biệt là các cơ sở nuôi gấu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, vệ sinh môi trường và phòng ngừa dịch bệnh.

6. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam - Tổng cục Lâm nghiệp trước ngày 20 tháng 6 năm 2014 theo địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04 3733 5676; Fax: 04 3734 6742./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP TW;
- Cục Kiểm lâm;
- Chi cục KL các tỉnh, TP TW;
- Lưu: VT, CTVN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bá Ngãi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 730/TCLN-CTVN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Lâm nghiệp   Người ký: Nguyễn Bá Ngãi
Ngày ban hành: 21/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 730/TCLN-CTVN

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237394