• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7316/VPCP-V.I năm 2014 giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7316/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 7316/VPCP-V.I
V/v giải thể Trạm KSLH Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh)

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tây Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trị, An Giang;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Văn bản số 1558/UBND-KTTC ngày 07 tháng 7 năm 2014 về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài; ý kiến các cơ quan: Bộ Công Thương tại Văn bản số 7570/BCT-QLTT ngày 08 tháng 8 năm 2014, Bộ Tài chính tại Văn bản số 1655/BTC-TCHQ ngày 01 tháng 8 năm 2014, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tại Văn bản số 669/C46B(P7) ngày 08 tháng 8 năm 2014; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Văn bản số 1558/UBND-KTTC ngày 07 tháng 7 năm 2014 về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài. Việc xử lý cơ sở vật chất của Trạm Kiểm soát liên hợp và các vấn đề liên quan thực hiện theo quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác chống buôn lậu theo địa bàn phụ trách sau khi giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Mộc Bài.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trị, An Giang đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả công tác chống buôn lậu của các Trạm Kiểm soát liên hợp trên địa bàn trong 3 năm gần đây và nêu rõ có cần thiết tiếp tục duy trì hay không, Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ và Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia trong tháng 11 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.lll, TH;
- Lưu: VT, V.l (3). LVD

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7316/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7316/VPCP-V.I

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250232