• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 7415/VPCP-KTTH năm 2014 về chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7415/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7415/VPCP-KTTH
V/v chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 103/TTr-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc cửa khẩu xuất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính căn cứ Luật Hải quan sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở đi để phối hợp với các Bộ, ngành địa phương khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan, đảm bảo quản lý chặt chẽ và ngăn ngừa tình trạng lợi dụng để gian lận thương mại, trốn thuế. Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành quy định trên, tạm thời thực hiện: Đối với các mặt hàng rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu, xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi và gỗ nguyên liệu gửi kho ngoại quan được tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, không được tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở (kể cả cửa khẩu, lối mở nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu); riêng gỗ từ Lào và Campuchia tạm ngừng kinh doanh gửi kho ngoại quan dưới mọi hình thức. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện cụ thể.

2. Về thời gian áp dụng quy định nêu tại Điểm 1 trên đây là sau 30 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Đối với trường hợp đã ký hợp đồng trước ngày ban hành Công văn này nhưng có quy định thời hạn dài hơn thì được tiếp tục thực hiện theo thời hạn còn lại của hợp đồng đã ký.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Văn Tùng, Kiều Đình Thụ, Nguyễn Quang Thắng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, V.I; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7415/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 23/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7415/VPCP-KTTH

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250295