• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê


Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

Công văn 7421/VPCP-ĐMDN năm 2019 về đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7421/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7421/VPCP-ĐMDN
V/v đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW của Bộ Chính tr

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn s 5540/BNN-QLDN ngày 02 tháng 8 năm 2019) về Kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị và Đ cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Phó Thủ tưng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình, kế hoạch tổ chức hội nghị và Dự thảo Đề cương báo cáo sơ kết.

- Thời gian tổ chức hội nghị thực hiện sau ngày 02 tháng 9 năm 2019.

- Chủ trì hội nghị: mời Th tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn.

2. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị kỹ nội dung, khách mời, tổ chức hội nghị chu đáo, có kết quả tốt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Ban Ch
đạo Đi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b) Th
.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7421/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 20/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7421/VPCP-ĐMDN

272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422341