• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Công nhân quốc phòng Viên chức quốc phòng

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Công văn 744/BHXH-TST năm 2017 thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Công văn 744/BHXH-TST
Bản Tiếng Việt

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIẾM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 744/BHXH-TST
V/v thực hiện khám chữa bệnh BHYT đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Được sự đồng ý của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam (tại Công văn số 2821/BHXH-CSYT ngày 07/07/2017); BHXH Bộ Quốc phòng đã phát hành thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng, với mã đối tượng ký hiệu là “TV”; quyền lợi hưởng được ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ ngày 01/8/2017 trở đi.

Tuy nhiên, qua phản ánh của một số đối tượng khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT khi xuất trình thẻ BHYT với mã đối tượng ký hiệu “TV” không được cơ sở khám chữa bệnh BHYT chấp nhận. Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, BHXH Bộ Quốc phòng đề nghị:

BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến (khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam) thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tiếp nhận và thực hiện khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT đối với người có thẻ BHYT mang mã đối tượng “TV” do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành. Trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với BHXH Bộ Quốc phòng (qua số điện thoại của cán bộ được thông báo tại Công văn số 249/BHXH-CNTTHS ngày 28/4/2017).

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên (để báo cáo);
- Ban Thực hiện CSBHYT;
- TT GĐBHYT và TT ĐT KV phía Bắc, Nam;
- BHXH tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, TST; Q70.

GIÁM ĐỐC
Đại tá Nguyễn Văn Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 744/BHXH-TST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Nguyễn Văn Định
Ngày ban hành: 10/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 744/BHXH-TST

538

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368542