• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật du lịch


Văn bản pháp luật về Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

Công văn 749/TTg-CN năm 2020 về thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 749/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 749/TTg-CN
V/v thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5179/BGTVT-VT ngày 29 tháng 5 năm 2020; số 3099/BGTVT-VT ngày 01 tháng 4 năm 2020) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công an (văn bản số 1252/BCA-C08 ngày 08 tháng 4 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 1236/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 4 năm 2020); Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản số 2318/UBND-VP ngày 16 tháng 3 năm 2020), Bình Thuận (văn bản số 951/UBND-ĐTQH ngày 17 tháng 3 năm 2020) về việc thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc tại các tỉnh: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và ý kiến của Bộ Công an, Bộ Tư pháp tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương triển khai hoạt động thí điểm; trong đó lưu ý tính toán kỹ lộ trình tuyến đường khai thác, số lượng phương tiện hoạt động trên một tuyến, tần suất chạy xe, quy hoạch các điểm dừng, đón trả khách... nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, khẩn trương tổng kết, đánh giá hoạt động thí điểm, làm cơ sở xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

3. Về việc mở thêm cổng kết nối cho các doanh nghiệp thuận tiện trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế: Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: CA, TP, TC, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 749/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 18/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 749/TTg-CN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445944