• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 75/CVL-QLLĐ năm 2019 về hợp đồng lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Cục Việc làm ban hành

Tải về Công văn 75/CVL-QLLĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC VIỆC LÀM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/CVL-QLLĐ
V/v hợp đồng lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH DIGI-TEXX Việt Nam
(Tòa nhà ANNA, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 12772/VPCP-ĐMDN ngày 31/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH DIGI-TEXX Việt Nam về quy định đối với hợp đồng lao động của người lao động nước ngoài, Cục Việc làm có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 173 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm; Khoản 3 Điều 174 thì giấy phép lao động hết hiệu lực khi nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

Trên đây là ý kiến của Cục Việc làm để quý Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Văn phòng Bộ (để tổng hợp);
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VP, CVL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Quang Trung

 

Điều 173. Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 174. Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực
...

3. Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 75/CVL-QLLĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Việc làm   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 25/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 75/CVL-QLLĐ

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446342