• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Công văn 754/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn bán phần diện tích sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề nhà ở cũ do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 754/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn bán phần diện tích sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề nhà ở cũ.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2108/UBND-VP ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về việc bán phần diện tích sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì UBND cấp tỉnh không được ban hành Quyết định để quy định các thủ tục hành chính. Do vậy, đối với các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết bán phần diện tích sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì Bộ sẽ nghiên cứu, quy định cụ thể khi trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời công văn số 2108/UBND-VP của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, tổng hợp các trường hợp có liên quan để thực hiện sau khi Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

Điều 14. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Ban hành văn bản không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 4 của Luật này nhưng có chứa quy phạm pháp luật.

3. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật này.

4. Quy định thủ tục hành chính trong thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp được giao trong luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 754/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 10/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 754/BXD-QLN

298

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381950