• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 7553/TCHQ-PC năm 2017 về thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7553/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7553/TCHQ-PC
V/v triển khai thực hiện một số Nghị định quy định XPVPHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

Thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực như: Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Nghị định này thay thế Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013); Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Nghị định 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt VPHC trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Để đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính đúng pháp luật, Tổng cục yêu cầu các đơn vị:

1. Tổ chức cho cán bộ, công chức trong đơn vị nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện các quy định của các Nghị định nêu trên.

2. Công khai, tuyên truyền, phổ biến về nội dung các Nghị định nêu trên cho người khai hải quan, người nộp thuế biết, thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7553/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7553/TCHQ-PC

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368253