• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 7582/TCHQ-TXNK năm 2015 về kiểm tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng tại sân bay Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 7582/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7582/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra việc hoàn thuế GTGT tại sân bay QT Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian vừa qua, việc hoàn thuế cho người nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính tại Cục Hải quan TP.H Chí Minh đã phát hiện một số trường hợp người nước ngoài có hành vi gian lận hoàn thuế GTGT. Để xử lý vấn đề này, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP.Hà Nội, Cục Hải quan TP.H Chí Minh tiến hành kiểm tra, rà soát các nội dung sau:

- Việc thực hiện Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính; kiểm tra việc thực hiện Quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh qua các cửa khẩu hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 3417/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2014 của Tổng cục Hải quan:

- Việc giám sát hải quan ở trong khu cách ly và ngoài khu cách ly;

- Việc thực hiện hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị (nếu có).

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/8/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hà Nội, Cục Hải quan TP.H Chí Minh biết và tổ chức làm việc với Đoàn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7582/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 19/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Rà soát xử lý người nước ngoài gian lận hoàn thuế GTGT

Ngày 19/08/2015, TCHQ đã ban hành Công văn 7582/TCHQ-TXNK kiểm tra việc hoàn thuế GTGT tại sân bay Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Nhằm xử lý một số trường hợp người nước ngoài có hành vi gian lận hoàn thuế GTGT, TCHQ đã đề nghị Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP.HCM tiến hành kiểm tra, rà soát 4 nội dung sau:

Thứ nhất, việc thực hiện Thông tư 72/2014/TT-BTC.

Thứ hai, kiểm tra việc thực hiện Quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh qua các cửa khẩu hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 3417/QĐ-TCHQ

Thứ ba, việc giám sát hải quan ở trong khu cách ly và ngoài khu cách ly

Thứ tư, việc thực hiện hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

Đồng thời, TCHQ cũng khuyến khích Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP.HCM đề xuất các giải pháp, kiến nghị.

Hạn nộp báo cáo về TCHQ là trước ngày 30/8/2015.

Từ khóa: Công văn 7582/TCHQ-TXNK

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287317