• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 766/GSQL-GQ2 năm 2013 tái xuất máy móc, thiết bị thuê, mượn từ nước ngoài cho đối tác thứ ba tại Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 766/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 766/GSQL-GQ2
V/v tái xuất máy móc, thiết bị thuê, mượn từ nước ngoài cho đối tác thứ ba tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SX TM Đông Nam
(Đ/c: 158 Bàu Cát 1, P.12, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 01/CV/XNK của Công ty TNHH SX TM Đông Nam về đề nghị tái xuất máy móc, thiết bị thuê, mượn từ nước ngoài cho đối tác thứ ba tại Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì "Hết thời hạn tạm nhập/tạm xuất người khai hải quan phải thực hiện ngay việc tái xuất/tái nhập và thanh khoản hồ sơ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập/tạm xuất; trường hợp quá thời hạn tạm nhập/tạm xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất/tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật"

Căn cứ quy định trên, do việc thuê máy móc, thiết bị của Công ty không phải trực tiếp phục vụ hợp đồng gia công; vì vậy, sau khi hết thời hạn tạm nhập máy móc, thiết bị, Công ty phải thực hiện ngay việc tái xuất và làm thủ tục thanh khoản tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV1-Cát Lái, không được thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ máy móc thiết bị thuê, mượn cho Công ty khác tại Việt Nam theo chỉ định của đối tác nước ngoài.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH SX TM Đông Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Điều 48. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá là máy móc, thiết bị tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập phục vụ thi công công trình, dự án đầu tư, tài sản đi thuê, cho thuê
...
2. Hết thời hạn tạm nhập/tạm xuất người khai hải quan phải thực hiện ngay việc tái xuất/tái nhập và thanh khoản hồ sơ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập/tạm xuất; trường hợp quá thời hạn tạm nhập/tạm xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất/tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp có văn bản đề nghị tặng máy móc, thiết bị tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập phục vụ thi công công trình, dự án đầu tư, tài sản cho thuê, đi thuê cho đối tác thuê, mượn thì sau khi làm xong thủ tục biếu tặng theo quy định, hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập hoặc tạm xuất thực hiện thanh khoản trên tờ khai tạm nhập, tạm xuất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 766/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 766/GSQL-GQ2

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204218