• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 769/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng nhà xe lưu động do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 769/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 769/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng nhà xe lưu động

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được thông tin Báo Dân trí có bài “Nhà xe di động của dân phượt cập bến, hải quan không biết đánh thuế ra sao” ngày 4/12/2017. Theo thông tin bài báo, mặt hàng là xe nhà lưu động được gắn trên rơ-mooc có bốn bánh, không có động cơ, nhà xe có thể di chuyển được và chạy trên đường giao thông nhờ kết nối vào các loại xe ô tô khác nhau. Loại nhà xe này được trang bị các trang thiết bị với các chức năng như một phòng nghỉ, phục vụ sinh hoạt cơ bản của con người như: mái che, giường, điều hòa, bàn ghế, bồn rửa, phòng vệ sinh, bếp ăn,..., chưa có chính sách hoàn chỉnh để phân loại, định danh hay mức thuế, phân loại thuế đối với loại xe này. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Mặt hàng nhà xe lưu động được gắn trên rơ moóc có bốn bánh, không có động cơ, nhà xe có thể di chuyển được và chạy trên đường giao thông nhờ kết nối vào các loại xe ô tô khác nhau, phù hợp thuộc nhóm 87.16 “Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc; xe khác không có cơ cấu đẩy cơ khí; các bộ phận của chúng”, mã số 8716.10.00 “- Rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc loại nhà lưu động, dùng làm nhà ở hoặc cắm trại”, Các trang thiết bị đi kèm được thiết kế đồng bộ, gắn vào nhà xe, được phân loại theo mã số của nhà xe lưu động.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa, tài liệu kỹ thuật, bộ hồ sơ hải quan, các tài liệu liên quan và hướng dẫn nêu trên để phân loại mặt hàng nhà xe lưu động theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục Hải quan tỉnh, TP. (để thực hiện);
- Văn phòng TCHQ, Cục KTSTQ, Cục KĐHQ;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 769/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 06/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 769/TCHQ-TXNK

275

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374665