• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Công văn 7700/VPCP-QHQT năm 2013 kết quả họp thường niên giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Nông Lâm nghiệp Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 7700/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7700/VPCP-QHQT
V/v: kết quả họp thường niên giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ Nông Lâm nghiệp Lào

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2957/BNN-HTQT ngày 28 tháng 8 năm 2013 về việc báo cáo kết quả họp thường niên với Bộ Nông Lâm nghiệp Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và với phía Lào về danh mục các dự án thực hiện năm 2014 trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào để đưa ra thống nhất tại kỳ họp lần thứ 36 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào tổ chức tại Lào vào cuối năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, vụ TH, KTTH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). HQ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7700/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 16/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 7700/VPCP-QHQT

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207487